Skoči na glavni sadržaj
telematika

Stručni prijediplomski studij Telematika

Kombinacija telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike na jedinstvenom studiju u Hrvatskoj!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Preddiplomski stručni studij Telematika na tromeđi je telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike. Osobita pozornost posvećuje se direktnom radu u laboratoriju, gdje studenti rješavaju zadatke i postavljaju se u situacije koje se događaju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Osim laboratorija, studenti se upoznaju i s razvojem mobilnih aplikacija, mrežnih stranica te nizom drugih programerskih znanja na praktičnim projektima i samostalnim zadatcima. 

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. ing. telem.
Stručni naziv M Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer telematike
Stručni naziv Ž Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka telematike
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Primijeniti diferencijalni račun na funkcije jedne varijable
 • Izračunati određene i neodređene integrale
 • Razlikovati postupke iz linearne algebre te kompleksne i vektorske analize
 • Usporediti karakteristike istosmjernih i izmjeničnih električnih mreža
 • Diskutirati osnove teorijskog i primijenjenog elektromagnetizma
 • Analizirati signale i sustave u vremenskoj i frekvencijskoj domeni
 • Odabrati odgovarajući mjerni pretvornik i metodu mjerenja
 • Vrednovati rezultate mjerenja
 • Analizirati rad poluvodičkih komponenti i sklopova
 • Razlikovati rad analogno-digitalnih i digitalno-analognih pretvornika
 • Projektirati logičke funkcije te kombinacijske i sekvencijalne digitalne sklopove
 • Primijeniti metode simulacija i projektiranja pomoću računala
 • Razlikovati senzore i izvršne članove u sustavima automatizacije
 • Usporediti strukture i metode sustava upravljanja
 • Dizajnirati ugradbeni sustav
 • Analizirati elemente i metode planiranja i upravljanja u robotici
 • Razviti programsko rješenje u proceduralnom programskom jeziku
 • Oblikovati računalni program temeljen na UML dijagramima
 • Razlikovati apstraktne tipove podataka te algoritme za sortiranje i pretraživanje
 • Analizirati konceptualne, logičke i tehničke elemente sustava baza podataka
 • Izraditi web aplikacije i servise koristeći Internet standarde i protokole
 • Primijeniti klasične i suvremene metode strojnog učenja
 • Analizirati građu računalnog sustava
 • Objasniti građu i funkcionalnosti operacijskih sustava
 • Razlikovati tehnike zaštite i upravljanja sigurnošću računalnog sustava
 • Vrednovati značajke komunikacijske opreme i sustava
 • Razlikovati tehnike obrade signala u komunikacijskim sustavima
 • Procijeniti kvalitetu telekomunikacijskih mreža i usluga
 • Analizirati karakteristike slojeva TCP/IP arhitekture
 • Izraditi stručne sadržaje u pisanom i govornom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Demonstrirati vještine poslovne komunikacije
 • Primijeniti suvremene okvire tržišnog i društveno orijentiranog poslovanja
Voditelj(ica) studija:
Profile picture for user aandrijas
dr. sc. tech. Andrea Andrijašević,
predavač
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  1 Matematika 1 5 2 0 2 0
  2 Osnove elektrotehnike 1 6 3 0 3 0
  3 Osnove proceduralnog programiranja 6 2 0 2 0
  4 Osnove primjene računala 4 2 0 2 0
  5 Internet komunikacija 5 2 0 2 0
  6 Engleski jezik 1 4 2 0 1 0
  7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0 0 0 1 0
2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  8 Matematika 2 5 2 0 2 0
  9 Osnove elektrotehnike 2 6 3 0 3 0
  10 Algoritmi i strukture podataka 5 2 0 2 0
  11 Signali i sustavi 5 2 0 2 0
  12 Tehnika komunikacije 5 2 0 2 0
  13 Engleski jezik 2 4 2 0 1 0
  14 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 0 0 0 1 0
3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  15 Mjerenja u elektrotehnici 5 2 0 2 0
  16 Elektroničke komponente i sklopovi 5 2 0 2 0
  17 Osnove objektno orijentiranog programiranja 5 2 0 2 0
  18 Baze podataka 5 3 0 3 0
  19 Mobilna komunikacija 5 2 0 2 0
  20 Osnove poslovne komunikacije 5 2 0 2 0
  21 Logistika u prometu 5 2 1 0 0
  22 Telematika u prometu 5 2 0 2 0
4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  23 Digitalna logika 5 2 0 2 0
  24 Računalom podržano projektiranje 5 2 0 2 0
  25 Programiranje za Internet 5 2 0 2 0
  26 Operacijski sustavi 5 2 0 2 0
  27 TK mreže i usluge 5 2 0 2 0
  28 Poslovna organizacija 5 2 2 0 0
  29 Multimedijski sustavi 5 2 0 2 0
  30 Računalna grafika 5 2 0 2 0
  31 Sustavi baza podataka 5 2 0 3 0
6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  37 Upravljanje projektima 4 2 2 0 0
  38 Semestralna stručna praksa 13 0 0 0 336
  39 Završni rad 10 0 0 0 0
  40 Inženjersko poduzetništvo 3 2 1 0 0
  41 Društveno poduzetništvo 3 2 1 0 0
  42 Osnove marketinga 3 2 1 0 0

Želiš više informacija? Pošalji upit.