Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user eribaric
dr. sc. socio.
Eda
Ribarić Čučković
profesor stručnog studija

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Stjecanje znanja o relevantnim značajkama poslovnog planiranja te metodama analize i ocjene poslovanja poduzeća u svrhu donošenja poslovnih odluka.
  • Ovladavanje postupcima analize uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća na temelju računovodstvenih podataka.
Ishodi učenja
  • Identificirati temeljna obilježja, ulogu, postupke i instrumente planiranja, kontrole i analize
  • Odabrati i kategorizirati ključne pokazatelje poslovanja poduzeća na temelju podataka iz financijskih izvještaja
  • Vrednovati financijske informacije poduzeća i argumentirati ocjenu 
  • Analizirati i prezentirati specifične teme iz područja planiranja, kontrole i analize temeljem provedenog istraživanja