Skoči na glavni sadržaj
Stručni diplomski studij Promet

Stručni diplomski studij Promet

Strateška opredjeljenost Europske unije i Republike Hrvatske prema razvoju održivog i konkurentnog prometnog sustava na svim razinama otvara široke mogućnost za aktivno uključivanje magistara inženjera prometa u te procese.

 
Zašto upisati ovaj studij?

Stručni diplomski studij Promet osposobljava buduće stručne specijaliste inženjere prometa za obavljanje poslova planiranja, organizacije i upravljanja u cestovnom ili željezničkom prometu. Pored teorijskog dijela nastave velika pozornost posvećuje se i praktičnoj nastavi odnosno izradi projekata koji su vezani za konkretne poslove iz prakse. Naglasak s stavlja i na terensku nastavu i obilazak poduzeća i u tvrtki koje se bave upravljanjem prometnim sustavima i infrastrukturom gdje studenti u realnom okruženju mogu sagledati neke od mogućih poslova kojima će se baviti nakon završetka studija.

Jezik hr
Stručni naziv kratica mag. ing. traff.
Stručni naziv M Magistar inženjer prometa
Stručni naziv Ž Magistra inženjerka prometa
Vrsta rada za završetak Diplomski rad
ECTS 120
Ishodi učenja
 • Primijeniti osnovne metode mrežnog planiranja u upravljanju projektima.
 • Primijeniti odgovarajuće algoritme i modele u analizi i optimizaciji prometne mreže.
 • Izabrati informacijsku tehnologiju i softver za rješavanje specifičnih problema u prometnom sustavu.
 • Vrednovati primjenu ITS-a u realnom prometnom sustavu.
 • Procijeniti ključne pokazatelje uspješnosti prometnih sustava.
 • Odabrati odgovarajuće menadžerske i marketinške pristupe u upravljanju složenim prometnim projektima ili prometnim sustavima.
 • Donositi poslovne odluke uvažavajući temeljna načela poslovne i inženjerske etike i društveno odgovornog poslovanja.
 • Primijeniti međunarodnu, europsku i nacionalnu pravnu regulativu kod provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području  prometa.
 • Upotrijebiti metode optimizacije tehnoloških procesa u prometu.
 • Izraditi modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
 • Upravljati logističkim i organizacijskim sustavima u području prometa.
 • Odabrati prometne modele i metode pri izradi prometnog plana.
 • Na temelju rezultata prometnih istraživanja planirati rješenja prometne infrastrukture.
 • Predložiti rješenja pri planiranju prometnog sustava na načelima održivog razvoja.
 • Odabrati sigurnosne elemente kod planiranja i projektiranja elemenata prometne infrastrukture
 • Preporučiti mjere za unaprjeđenje sigurnosti prometa
 • Osmisliti i provoditi edukaciju subjekata u području prometa s naglaskom na prometnu preventivu.
 • Izraditi složeniji stručni projekt u području prometa.
 • Upravljati komunikacijom i procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u području prometa.
 • Prosuđivati primjenjivost suvremenih razvojnih  trendova u području prometa.
   
Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user barisic
dr. sc. tech. Ivica Barišić,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. Semestar (zajednički sadržaji)
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  1 ROBNI TOKOVI I TERMINALI 4 2 1 0 0
  2 INF. I KOMUN. SUSTAVI U PROMETU 6 2 2 0 0
  3 MENADŽMENT U PROMETU 5 2 1 0 0
  4 ANALIZA I PLANIRANJE U PROMETNIM PODUZEĆIMA 6 2 2 0 0
  5 PROMETNA LOGISTIKA 4 2 1 0 0
  6 MARKETING U PROMETU 4 2 2 0 0
2. Semestar (zajednički sadržaji)
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  7 PLAN. I PROGRAMIRANJE U PROMETU 6 2 2 0 0
  8 KVANTITATIVNE METODE U PROMETU 6 2 2 0 0
  9 MULTIMODALNI TRANSPORT 6 2 2 0 0
  10 PROMET I ODRŽIVI RAZVOJ 4 2 1 0 0
  11 EKONOMIKA PROMETA 5 2 2 0 0
  12 OSIGURANJE I REOSIGURANJE U PROMETU 4 2 1 0 0
4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  28 SPECIJALISTIČKA PRAKSA 15 0 0 0 255
  29 DIPLOMSKI RAD 15 0 0 0 0

Želiš više informacija? Pošalji upit.