Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user sdudas
dr. sc. biotech. Slavica Dudaš,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 6
ECTS 4
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa značajem i mogućnostima održivog uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja, pojmom i standardima kvalitete, vrstama i karakteristikama bioaktivnih tvari, osnovnim načinima prerade te primjeni aromatičnog i ljekovitog bilja.
  • Upoznati studente s tehnologijom uzgoja osnovnih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja.
  • Upoznati studente s mogućnostima proizvodnje aromatiziranih proizvoda na bazi vina i jakih alkoholnih pića
Ishodi učenja
  • Objasniti karakteristikame aromatičnog i ljekovitog bilja i pripadnost vrsti, botaničkoj porodici i grupi bioaktivnih tvari
  • Objasniti tehnologije uzgoja odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja
  • Odlučiti o načinu prerade i primjene odabranih vrsta aromatičnog i ljekovitog bilja 
  • Proizvesti estrakt, macerat ili eterično ulje
  • Procijeniti kvalitetu biljne sirovine aromatičnog i ljekovitog bilja