Skoči na glavni sadržaj

Stručni prijediplomski studij Vinarstvo

...
Stručni prijediplomski studij   Vinarstvo

Studij Vinarstvo poznat je kao STARTUP „Istarske vinske škole“!

Zašto upisati ovaj studij?

Na ovom studiju naučit ćeš raditi svoje vino! A da bi to mogao, uz teoriju ćeš imati puno, puno prakse. Svoja znanja oplemenit ćeš studijskim putovanjima, posjetom najpoznatijim podrumima, vinogradarima i vinarima, sajmovima vina i vinarske opreme u Hrvatskoj i šire. A kao vrhunac, osim što ćeš napraviti svoje vino, naučit ćeš degustirati i ocjenjivati, te u laboratoriju i analizirati vino.

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. ing. agr.
Stručni naziv M Prvostupnik (baccalaureus) inženjer vinarstva
Stručni naziv Ž Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka vinarstva
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Planirati poljoprivrednu proizvodnju
 • Procijeniti utjecaj bioloških, ekoloških i fizikalno-kemijskih elemenata u poljoprivrednoj proizvodnji.
 • Odabrati opremu, alate i mehanizaciju za poljoprivrednu proizvodnju.
 • Odabrati sortiment u skladu sa agroekološkim uvjetima  podneblja
 • Izraditi plan podizanja nasada.
 • Tehnologija proizvodnje i njege mediteranskih kultura
 • Odabrati tehnologiju uzgoja mediteranskih kultura.
 • Gospodariti tlom.
 • Izraditi modele ishrane mediteranskih kultura.
 • Osmisliti mjere zaštite mediteranskih kultura od štetočinja.
 • Sustav vinogradarske proizvodnje
 • Vrednovati utjecaj terroira, tehnološke zrelosti i tehnologije berbe za postizanje ciljane kvalitete grožđa i vina.
 • Odabrati prikladnu tehnologiju proizvodnje mladog vinograda i vinograda u rodu.
 • Formirati ciljani uzgojni oblik vinove loze.
 • Upravljati plodnošću tla u vinogradarskoj proizvodnji.
 • Njega vinograda
 • Provoditi ampelotehničke mjere u vinogradarskoj proizvodnji.
 • Izraditi model ishrane vinove loze.
 • Osmisliti mjere zaštite vinove loze od štetočinja.
 • Odabrati model navodnjavanja vinove loze.
 • Tehnologija prerade grožđa i proizvoda od grožđa i vina.
 • Primijeniti opremu i postrojenja u preradi grožđa, mošta i vina.
 • Integrirati tehnološke postupke u procesu proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića.
 • Odabrati enološke preparate u proizvodnji vina.
 • Ocijeniti fizikalno kemijski sastav mošta te procijeniti njegov utjecaj na karakteristike i kvalitetu vina.
 • Utvrditi razvojni stadij vina i valorizirati njegova kvalitativna svojstva.
 • Usporediti rezultate analitičkih parametara u cilju vrednovanja senzornih karakteristika vina i jakih alkoholnih pića.
 • Planiranje i upravljanje poljoprivrednimgospodarstvom.
 • Organizirati poslove poljoprivrednog gospodarstva u skladu s normativnim aktima.
 • Izraditi plan organizacije tehnološko- poslovnog procesa u poljoprivrednoj proizvodnji.
 • Osmisliti aktivnosti prezentacije, plasmana i distribucije proizvoda
 • Izraditi financijski plan vinogradarsko - vinarske proizvodnje.
   
Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user idminic
dr. sc. Ivana Dminić Rojnić,
viši predavač
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  1 KEMIJA 4 2 0 1 0
  2 INFORMATIKA 4 1 0 2 0
  3 ENGLESKI JEZIK I 3 1 0 1 0
  4 MATEMATIKA SA STATISTIKOM 5 2 0 2 0
  5 BOTANIKA 4 2 0 1 0
  6 EKOLOGIJA 4 3 0 0 0
  7 VINOGRADARSTVO I 6 2 0 3 0
  79 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  9 EKONOMIKA POLJOPRIVREDNOG PODUZEĆA 2 2 0 0 0
  10 BIOKEMIJA 4 2 0 1 0
  11 ENGLESKI JEZIK II 3 1 0 1 0
  12 TLOZNANSTVO 4 2 0 1 0
  13 MEHANIZACIJA U VINOGRADARSTVU I VINARSTVU 5 2 0 3 0
  14 VINOGRADARSTVO II 5 2 0 4 0
  15 VINARSTVO I 4 2 0 1 0
  16 FIZIOLOGIJA BILJA 3 2 0 0 0
  79 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  9 TRGOVAČKO PRAVO - IZBORNI PREDMET 3 2 0 1 0
  17 ENGLESKI JEZIK III 3 1 0 1 0
  19 MIKROBIOLOGIJA MOŠTA I VINA 4 2 0 1 0
  20 VINOGRADARSTVO III 6 2 0 2 0
  21 VINARSTVO II 7 2 0 4 0
  22 VOĆARSTVO MEDITERANA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  23 POVRĆARSTVO - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  28 MARKETING PIĆA - IZBORNI PREDMET 3 2 0 1 0
  29 RURALNI OBLICI TURIZMA - IZBORNI PREDMET 3 2 0 1 0

Napomena: Student upisuje tri od ponuđenih pet izbornih predmeta, tako da bira jedan kolegij između Voćarstva Mediterana i Povrćarstva te dva kolegija između Trgovačko pravoMarketing pića i Ruralni oblici turizma.

4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  18 ZAŠTITA BILJA 6 3 0 3 0
  24 ENGLESKI JEZIK IV 3 1 0 1 0
  25 VINOGRADARSTVO IV 7 2 0 5 0
  26 VINARSTVO III 7 2 0 3 0
  27 SPECIJALNA I PJENUŠAVA VINA 4 2 0 1 0
  31 TROŠKOVI I KALKULACIJE - IZBORNI PREDMET 3 2 0 1 0
  32 MASLINARSTVO - IZBORNI PREDMET 3 2 0 1 0

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegij od ponuđenih 31 i 32.

5. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  34 TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA 5 2 0 1 0
  35 PRAKTIČAN RAD U VINARSTVU I 3 0 0 4 0
  36 VINOGRADARSTVO V 5 2 0 3 0
  37 SENZORIKA VINA I 4 2 0 1 0
  37 NAVODNJAVANJE 5 2 0 1 0
  38 MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  39 ANALIZA POSLOVANJA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  40 HIGIJENA I ODRŽAVANJE 4 2 0 1 0
  41 PREZENTACIJA I PROMOCIJA VINA 4 2 0 1 0

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 38, 39, 40 i 41.

6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  42 PRAKTIČAN RAD U VINARSTVU II 5 0 0 0 6
  43 ZAVRŠNI RAD 17 0 0 0 0
  44 GOSPODARSKI OBJEKTI U POLJOPRIVREDI - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  45 VINOGRADI U KRAJOBRAZU - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  46 POSLUŽIVANJE VINA I ENOGASTRONOMIJA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  47 AROMATIČNO I LJEKOVITO BILJE - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 44, 45, 46 i 47.

Želiš više informacija? Pošalji upit.