Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user bvukelic
doc. dr. sc. Bernard Vukelić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user zsupica
MSc Žaklina Šupica,
predavač
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 6
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 1
Vježbe 2
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija

Kompetencije: 

Definirati pojam ureda te njegove funkcije i načela. Opisati i interpretirati razvoj uredskog poslovanja.Definirati i opisati uredske poslove i uredski informacijski sustav. Analizirati preduvjete automatizacije uredskog poslovanja.Opisati tehnologije i primijeniti tehnike kod uredskog poslovanja. Definirati i interpretirati skupine i procedure uredskih poslova.Opisati planiranje i projektiranje uredskih informacijskih sustava te njihov utjecaj na produktivnost, djelotvornost i efektivnost poslovanja. Opisati i primijeniti koncepte strojne podrške uredskom informacijskom sustavu.

Ishodi učenja
  • Analizirati funkcije i načela ureda i uredskog poslovanja.
  • Razlikovati karakteristike i funkcije uredskog informacijskog sustava.
  • Utvrditi utjecaj korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije na uredske poslove.
  • Primijeniti softverske alate za pomoć u automatizaciji uredskih procesa.
  • Izraditi prijedlog rješenja programske podrške (uz specifikaciju potrebnog hardvera) uredskom informacijskom sustavu.