Skoči na glavni sadržaj
Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

Stručni diplomski studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

Isprogramiraj nastavak svoje karijere u industriji budućnosti i upiši jedan od dva IKT smjera na diplomskoj razini studiranja informatike!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Studenti koji su završili neki od istovrsnih preddiplomskih studija mogu upisati jedan od dva smjera na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima: 

 • Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima i 
 • Poslovni informacijski sustavi.

Na oba smjera studenti će steći kompetencije za strateško planiranje i razvoj informacijskih sustava, upravljanje organizacijom, kvalitetom i revizijom informacijskih sustava. Tijekom studija koji je u najvećem djelu orijentiran na praktična znanja i kompetencije, koristiti će niz alata i razvojnih okvira koji se koriste u realnom IKT sektoru.

Na smjeru Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima dodatne se kompetencije stječu pri razvoju informacijskog sustava kombinirajući modularne i distribuirane arhitekture te u području sigurnosti aplikacija.

Na smjeru Poslovni informacijski sustavi dodatne se kompetencije stječu za strateško planiranje informacijskih sustava te internetske tehnologije i e-poslovanje.

Jezik hr
Stručni naziv kratica mag. inf.
Stručni naziv M Magistar poslovnih informacijskih sustava
Stručni naziv Ž Magistra poslovnih informacijskih sustava
Vrsta rada za završetak Diplomski rad
ECTS 120
Ishodi učenja
Usmjerenje: programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima
 
 • Odabrati odgovarajuća aplikativna rješenja za potporu poslovnim funkcijama
 • Procijeniti mjesto i ulogu IKT-a u kontekstu organizacije, menadžmenta i poslovnih procesa.
 • Prezentirati razvojna i programska rješenja u okviru poslovne organizacije. 
 • Izraditi poslovni informacijski sustav primjenom odgovarajućih  RAD alata 
 • Projektirati poslovni informacijski sustav primjenom odgovarajućih CASE alata 
 • Izraditi aplikativno rješenje primjenom odgovarajućeg razvojnog okvira (framework) 
 • Integrirati načela programskog inženjerstva u razvoju informacijskih sustava. 
 • Primijeniti odgovarajuće metode i tehnike za kreiranje i upravljanje bazama podataka. 
 • Istražiti i primijeniti koncepte modularne arhitekture u razvoju softvera 
 • Istražiti koncepte distribuirane arhitekture u razvoju softvera 
 • Identificirati primjerene standarde i primijeniti odgovarajuće metode upravljanja kvalitetom u razvoju poslovnog informacijskih sustava 
 • Identificirati primjerene standarde i primijeniti metode kontrole i revizije poslovnog informacijskog sustava 
 • Primijeniti odgovarajuće metode i tehnike za upravljanje sigurnošću i zaštitom podataka u informacijskim i komunikacijskim sustavima. 
 • Izraditi simulacijski model za optimizaciju poslovnih procesa. 
 • Izraditi plan proizvodnog sustava. 
 • Analizirati načine upravljanja složenim, procesnim i proizvodnim sustavima pomoću računala. 
 • Analizirati mogućnosti primjene i automatizacije robotima. 
 • Planirati razvoj vlastite karijere iz područja struke 
 • Organizirati i voditi timski rad u području poslovnih informacijskih sustava. 
 • Razviti načela radne etike
   
Usmjerenje: poslovni informacijski sustavi
 
 • Odabrati odgovarajuća aplikativna rješenja za potporu poslovnim funkcijama 
 • Izraditi strateški plan razvoja  poslovnih informacijskih sustava. 
 • Implementirati internetske tehnologije i e-poslovanje u poslovni informacijski sustav.
 • Primijeniti prikladne ergonomske mjere u području uporabe računala na radnom mjestu. 
 • Prezentirati razvojna i programska rješenja u okviru poslovne organizacije. 
 • Izraditi poslovni informacijski sustav primjenom odgovarajućih  RAD alata 
 • Projektirati poslovni informacijski sustav primjenom odgovarajućih CASE alata 
 • Izraditi aplikativno rješenje primjenom odgovarajućeg razvojnog okvira (framework) 
 • Integrirati načela programskog inženjerstva u razvoju informacijskih sustava. 
 • Primijeniti odgovarajuće metode i tehnike za kreiranje i upravljanje bazama podataka. 
 • Identificirati primjerene standarde i primijeniti odgovarajuće metode upravljanja kvalitetom u razvoju poslovnog informacijskih sustava 
 • Identificirati primjerene standarde i primijeniti metode kontrole i revizije poslovnog informacijskog sustava 
 • Analizirati odgovarajuće metode i tehnike za upravljanje sigurnošću i zaštitom podataka u informacijskim i komunikacijskim sustavima. 
 • Izraditi simulacijski model za optimizaciju poslovnih procesa. 
 • Izraditi plan proizvodnog sustava. 
 • Analizirati načine upravljanja složenim, procesnim i proizvodnim sustavima pomoću računala. 
 • Analizirati mogućnosti primjene i automatizacije robotima. 
 • Planirati razvoj vlastite karijere iz područja struke 
 • Organizirati i voditi timski rad u području poslovnih informacijskih sustava. 
 • Razviti načela radne etike
Voditelj(ica) studija:
Profile picture for user ssuman
dr. sc. socio. Sabrina Šuman,
profesor stručnog studija
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
3. Semestar - Usmjerenje "Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima"
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  13 DISTRIBUIRANI SUSTAVI 4 2 1 0 0
  14 MODULARNO PROGRAMSKO INŽENJERSTVO 4 1 0 2 0
  15 SIGURNOST WEB APLIKACIJA 4 2 0 1 0
  19 METODIKA STRUČNOG I ISTRAŽIVAČKOG RADA - IZBORNI PREDMETI 6 1 1 2 0
  22 AUTOMATIZACIJA UREDSKOG POSLOVANJA - IZBORNI PREDMET 6 1 1 2 0
  24 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA POTPORU ODLUČIVANJU - IZBORNI PREDMET 6 1 1 2 0
4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  25 SPECIJALISTIČKA PRAKSA 15 0 0 0 350
  26 DIPLOMSKI RAD 15 0 0 0 0

Želiš više informacija? Pošalji upit.