Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user sdudas
dr. sc. biotech. Slavica Dudaš,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s planiranjem i izvođenjem eksperimenata, planovima i shemama pokusa (potpuno slučajni raspored, slučajni blokni raspored, latinski kvadrat, latinski pravokutnik), višefaktorijalnim pokusima (dvofaktorijalni I trofaktorijalni) pokusima s razdijeljenim parcelama (Split-plot, Split-blok I Split-split-plot).
  • Predstaviti pokuse ponovljene u vremenu i prostoru, definirati tretmane, parametre, uzorke i vrste podataka, populacije, distribucije frekvencija, mjerila koja opisuju distribuciju.
  • Upoznati studente s distribucijom vjerojatnosti i nekim važnijim teoretskim distribucijama, procjenom parametara populacije preko vrijednosti uzoraka, nultom hipoteza i testiranjem nulte hipoteze.
  • Provesti analiza varijabilnosti (F –distribucija, F-test), analizu varijance (ANOVA), regresiju i korelaciju te grafički prikazati podatke, standardnu devijaciju i interpretirati rezultate anallize podataka.
Ishodi učenja
  • Objasniti plan i vrste pokusa, tretmane, parametre, uzorke i vrste podataka, populacije, distribucije frekvencija te mjerila koja opisuju distribuciju.
  • Procijeniti parametre populacije preko vrijednosti uzoraka, nultu hipotezu i testirati nultu hipotezu. 
  • Interpretirati analizu varijabilnosti (F –distribucija, F-test), analizu varijance (ANOVA), regresiju i korelaciju 
  • Interpretirati grafički prikaz podataka, standardnu devijaciju i interpretirati rezultate analize podataka