Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 15
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 0
Vježbe 0
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osposobiti studenta da razvije dublje znanje, razumijevanje, sposobnosti i stavove u kontekstu studijskog programa odnosno produbljivanje znanja o pripadnom kolegiju / temi rada, uključujući dublji uvid u trenutni istraživački rad.
  • Razviti sposobnosti kritičkog promišljanja te samostalnog prepoznavanja, formuliranja i rješavanja stručnog/znanstvenog problema te razviti sposobnost rasprave o prezentiranim zaključcima.
Ishodi učenja
  • Definirati i samostalno riješiti stručni/znanstveni problem 
  • Primijeniti metodologiju pisanja stručnog i/ili znanstvenog rada 
  • Primijeniti usvojena znanja i kompetencije stečene kroz specijalistički studij 
  • Primijeniti usvojena znanja i specifične kompetencije iz pripadnog kolegija 
  • Poštovati etičke principe i pravila citiranja literature 
  • Prikazati i interpretirati rezultate istraživanja