Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user dtrosic
Daniel Trošić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 6
ECTS 3
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima iz područja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija
  • Stjecanje potrebnih kompetencija za uspješno pokretanje inicijativa usmjerenih na društveno poduzetništvo i socijalne inovacije
  • Unapređenje emocionalne inteligencije (komunikacijske vještine, upravljanje stresom, empatija)
Ishodi učenja
  • Vrednovati pothvate bazirane na društvenom poduzetništvu i socijalnim inovacijama.
  • Identificirati mogućnost djelovanja kroz društveno poduzetništvo.
  • Oblikovati jednostavni društvenopoduzetnički poslovni model.
  • Analizirati ulogu emocionalne inteligencije u kontekstu društvenog poduzetništva.
  • Primijeniti tehnike kreativnog razmišljanja za generiranje i realizaciju ideja.