Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user dtrosic
Daniel Trošić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima iz područja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija
  • Stjecanje potrebnih kompetencija za uspješno pokretanje inicijativa usmjerenih na društveno poduzetništvo i socijalne inovacije
  • Unapređenje emocionalne inteligencije (komunikacijske vještine, upravljanje stresom, empatija)
Ishodi učenja
  • Prepoznati i vrednovati pothvate bazirane na društvenom poduzetništvu i socijalnim inovacijama
  • Prepoznati mogućnost djelovanja kroz društveno poduzetništvo
  • Oblikovati jednostavni društvenopoduzetnički poslovni model
  • Razumijevati ulogu emocionalne inteligencije u kontekstu društvenog poduzetništva
  • Primijeniti tehnike kreativnog razmišljanja za generiranje i realizaciju ideja