Skoči na glavni sadržaj
Stručni prijediplomski studij Željeznički promet

Stručni prijediplomski studij Željeznički promet

Geoprometni položaj zemlje i intenzivni razvitak suvremenih transportnih tehnologija ključ su stalne potrebe za inženjerima prometa!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Stručni prijediplomski studij Željeznički promet osposobljava buduće inženjere prometa za vođenje prometnog gospodarstva u cilju postizanja optimalnih tehničko-tehnoloških i ekonomskih učinaka uz istodobnu zaštitu okoliša i povećavanje razine sigurnosti u željezničkom prometu. Osim teorijskih znanja, nastavom usmjerenom k praksi te praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu praktičnih znanja na budućem radnom mjestu. 

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. ing. traff.
Stručni naziv M Prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa
Stručni naziv Ž Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka prometa
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Koristiti matematičke metode u prometnom inženjerstvu i prometnim istraživanjima.    
 • Odabrati statističke metode u prometnom inženjerstvu i prometnim istraživanjima.    
 • Primijeniti optimalnu informacijsku tehnologiju i softver za rješavanje specifičnih problema u željezničkom prometu.    
 • Primijeniti pravnu regulativu na području željezničkog prometa.    
 • Procijeniti troškove i ostale relevantne ekonomske pokazatelje uspješnosti stručnih prometnih rješenja.    
 • Odabrati odgovarajuće menadžerske i marketinške pristupe u upravljanju projektima u području prometa.    
 • Analizirati okruženje i procijeniti ključne čimbenike uspjeha prometne tvrtke.
 • Povezati pravni, ekonomski i sigurnosni aspekt prometnog sustava sa ciljem održivog razvoja    
 • Primijeniti temeljna tehnička znanja i tehnička načela u prometnim sustavima.    
 • Povezati inženjerske principe s izradom standardnih tehničko-tehnoloških rješenja u prometnim sustavima     
 • Izraditi tehničke nacrte i skice po pravilima tehničkog crtanja.    
 • Odabrati programski alat u izradi tehničkih nacrta.    
 • Primijeniti norme, standarde i priznata tehnička pravila kod provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području željezničkog prometa.    
 • Procijeniti modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.    
 • Razlikovati subjekte i njihove ovlasti u području željezničkog prometa.    
 • Odabrati mjere upravljanja tehnološkim procesima u željezničkom prometu.    
 • Analizirati rješenja pri planiranju željezničkog prometnog sustava na načelima održivog razvoja.    
 • Provoditi terenska istraživanja u prometu i interpretirati rezultat.    
 • Vrednovati čimbenike sigurnosti željezničkog prometa.    
 • Razlikovati prostorno-tehničke elemente kod planiranja i smještaja prometne infrastrukture.    
 • Primijeniti norme, standarde i priznata tehnička pravila kod izrade prometnih projekata na području željezničkog prometa.    
 • Izraditi manje složeni stručni projekt u željezničkom prometu.    
 • Samostalno prezentirati stručne sadržaje usmenim ili pisanim  putem na hrvatskom i/ili stranom jeziku.    
 • Odabrati odgovarajući softver  za izradu  i prezentiranje stručnih sadržaja.    
 • Prezentirati rješenja preuzetih zadataka i  argumentirano raspravljati o zajedničkom rješenju problema. 
Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user barisic
dr. sc. tech. Ivica Barišić,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  1 MATEMATIKA I 5 3 0 2 0
  3 GRAFIČKE KOMUNIKACIJE 5 2 0 2 0
  4 OSNOVE INFORMATIKE 5 2 0 3 0
  5 POZNAVANJE ROBE 5 2 1 0 0
  6 NJEMAČKI JEZIK I 3 2 0 1 0
  6 TALIJANSKI JEZIK I 3 2 0 1 0
  6 ENGLESKI JEZIK I 3 2 0 1 0
  14 PROMET I EKOLOGIJA 3 2 1 0 0
  58 OSNOVE MARKETINGA 4 2 1 0 0
  79 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  8 PROMETNO I PROSTORNO PLANIRANJE 4 2 2 0 0
  9 SUVREMENI PROMETNI SUSTAVI 6 2 2 0 0
  10 OSNOVE ELEKTR. I ELEKTRONIKE 5 2 0 2 0
  11 STATISTIKA U PROMETU 4 2 0 1 0
  12 TALIJANSKI JEZIK II 3 2 0 1 0
  12 ENGLESKI JEZIK II 4 2 0 1 0
  12 NJEMAČKI JEZIK II 4 2 0 1 0
  24 OSNOVE EKONOMIJE 4 2 1 0 0
  63 MATEMATIKA II 3 1 0 1 0
  79 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  13 OSNOVE STROJARSTVA 4 2 0 1 0
  15 TEHNIČKA MEHANIKA 6 3 0 2 0
  19 PROMETNI KORIDORI I ROBNI TOKOVI 4 2 2 0 0
  20 PROMETNA LOGISTIKA 4 2 1 0 0
  21 TALIJANSKI JEZIK III 3 1 0 2 0
  21 ENGLESKI JEZIK III 3 1 0 2 0
  21 NJEMAČKI JEZIK III 3 1 0 2 0
  26 PROMETNO PRAVO 4 2 1 0 0
  60 PREKRCAJNA SREDSTVA 5 2 1 1 0
6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  37 SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA 13 0 0 0 225
  38 ZAVRŠNI RAD 17 0 0 0 0

Želiš više informacija? Pošalji upit.