Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

ASISTENT(I):

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user dtrosic
Daniel Trošić,
predavač
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 4
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima iz područja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija
  • Stjecanje potrebnih kompetencija za uspješno pokretanje inicijativa usmjerenih na društveno poduzetništvo i socijalne inovacije
  • Unapređenje emocionalne inteligencije (komunikacijske vještine, upravljanje stresom, empatija)
Ishodi učenja
  • Vrednovati pothvate bazirane na društvenom poduzetništvu i socijalnim inovacijama
  • Identificirati mogućnost djelovanja kroz društveno poduzetništvo
  • Oblikovati jednostavni društvenopoduzetnički poslovni model
  • Utvrditi ulogu emocionalne inteligencije u kontekstu društvenog poduzetništva 
  • Primijeniti tehnike kreativnog razmišljanja za generiranje i realizaciju ideja