Skoči na glavni sadržaj
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu

Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu

Usmjerite se na multidisciplinarna pitanja zaštite na radu na studiju sadašnjosti i budućnosti!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Zaštita na radu je multidisciplinarna kategorija koja obuhvaća sustav pravila, mjera i aktivnosti čijom se primjenom ostvaruju sigurni uvjeti na radu te sprječava rizik nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta za vrijeme rada ili u vezi s radom. Studenti na završnim godinama studija, ovisno o odabranim usmjerenjima, obrađuju sigurnosne probleme specifične za uslužne djelatnosti poput prometa, hotelijerstva, zdravstva, probleme u industriji te mjere zaštite od požara.

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. ing. sec.
Stručni naziv M Prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite
Stručni naziv Ž Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka sigurnosti i zaštite
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Primijeniti načela matematike, elektrotehnike, kemije, fizike i mehanike potrebna za rad u području sigurnosti 
 • Prosuditi utjecaj temeljnih značajki proizvodnih procesa, strojeva i materijala na sigurnost i zdravlje radnika
 • Provoditi i interpretirati rezultate mjerenja iz područja sigurnosti na radu u laboratoriju i radnom okolišu
 • Analizirati prikupljene podatke u svezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u svezi s radom
 • Analizirati razlike među subjektima i njihove odgovornosti u području zaštite na radu
 • Primijeniti pravnu regulativu i norme koje pokrivaju područje osposobljavanja u području zaštite na radu
 • Primijeniti pravnu regulativu i norme koje pokrivaju područje sredstva rada, osobne zaštitne opreme i mjesta rada
 • Primijeniti pravnu regulativu i norme koje pokrivaju područje zaštite osjetljive skupine radnike
 • Primijeniti pravnu regulativu i norme koje pokrivaju poslove s posebnim uvjetima rada
 • Odlučiti o primjeni osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu s obzirom na utvrđene opasnosti, štetnosti i napore
 • Primijeniti opća načela prevencije zaštite na radu
 • Oblikovati radno mjesto i odabrati radnu opremu na temelju provedene analize, a u skladu s općim načelima prevencije zaštite na radu
 • Organizirati radni proces na način da se očuva radna sposobnost radnika
 • Usklađivati radne postupke u skladu s promjenama i napretkom u području zdravstvene zaštite i ergonomije
 • Razlikovati modele distribucije informacija o zaštiti na radu između subjekata u radnom procesu
 • Kategorizirati opasnosti, štetnosti i napore u radnom procesu
 • Analizirati identificirane izvore štetnosti u konkretnom radnom procesu
 • Analizirati identificirane izvore napora u konkretnom radnom procesu
 • Identificirati posljedice pojedinih izvora opasnosti, štetnosti i napora u radnom procesu
 • Koristiti propisane procedure i isprave u području sigurnosti na radu
 • Procijeniti razinu rizika za određeno radno mjesto obzirom na opasnosti, štetnosti i napore koji se pojavljuju u radnom procesu
 • Valorizirati mjere zaštite obzirom na procijenjenu razinu rizika u radnom procesu
 • Izraditi procjenu rizika za radno mjesto
 • Argumentirati odabir mjera za uklanjanje odnosno smanjenje opasnosti, štetnosti i napora
 • Objasniti različite vrste edukacije subjekata u području zaštite na radu
 • Koristiti odgovarajuću informacijsku tehnologiju za rješavanje problema u području zaštite na radu
 • Argumentirati odabir nadzornih uređaju kao sredstva zaštite na radu
 • Usklađivati radne postupke u skladu s promjenama i napretkom u području tehnike i tehnologije
 • Prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku u govornom i pisanom obliku
   

Usmjerenje: opća sigurnost

 • Analizirati čimbenike sigurnosti u uslužnim djelatnostima
 • Primijeniti zakonsku regulativu iz područja zaštite na radu za uslužne djelatnosti
 • Predložiti mjere zaštite radnika u procesu manipulacije i prijevoza tereta
   

Usmjerenje: sigurnost na radu u industriji
 

 • Primijeniti zakonsku regulativu iz područja zaštite na radu za rad u industriji
 • Procijeniti razinu rizika u  industrijskim procesima
 • Argumentirati odabir mjera za uklanjanje odnosno smanjenje utvrđene razine rizika u industrijskim procesima
   

Usmjerenje: zaštita od požara
 

 • Analizirati čimbenike sigurnosti u području zaštite od požara i protueksplozivne zaštite
 • Utvrditi sredstva i sustave za gašenje požara na temelju provedene analize širenja požara
 • Primijeniti zakonsku regulativu iz područja zaštite od požara i protueksplozivne zaštite
Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user zperic
Zlatko Perić,
predavač
Vidi profil
Galerija slika
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  2 FIZIKA ZA INŽENJERE 5 3 0 2 0
  3 ELEKTROTEHNIKA 6 2 0 2 0
  4 KEMIJA ZA INŽENJERE 6 3 0 2 0
  6 ENGLESKI JEZIK I 3 1 0 1 0
  6 NJEMAČKI JEZIK I 3 1 0 1 0
  7 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
  12 TEORIJA GORENJA I GAŠENJA 5 2 0 2 0
  52 MATEMATIKA I 5 2 0 3 0

Napomena:

Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
Kod upisa stranog jezika student bira između Engleskog i Njemačkog jezika.

2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  5 OSNOVE SIGURNOSTI 4 2 0 2 0
  7 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
  9 PRIMJENA RAČUNALA 5 2 0 3 0
  10 LJUDSKI ČIMBENICI U SIGURNOSTI 4 2 0 1 0
  11 SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 4 2 0 2 0
  13 OSNOVE PRAVA I ZAKONODAVSTVO SIGURNOSTI 5 2 0 2 0
  14 NJEMAČKI JEZIK II 3 1 0 1 0
  14 ENGLESKI JEZIK II 3 1 0 1 0
  53 MATEMATIKA II 5 2 0 2 0

Napomena:

Kolegij Tjelesna i zdravstvena kulutra upisuju samo redoviti studenti i izvodi se izvan satnice

3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  16 ENGLESKI JEZIK III 3 1 0 1 0
  16 NJEMAČKI JEZIK III 3 1 0 1 0
  17 VJEROJATNOST I STATISTIKA 6 2 0 2 0
  18 ORGANIZACIJA I MENADŽMENT 6 2 2 0 0
  19 KEMIJSKE I BIOLOŠKE ŠTETNOSTI 5 3 0 1 0
  20 MEHANIKA I MEHANIČKE OPASNOSTI 7 3 0 3 0
  22 MEDICINA RADA 3 2 0 1 0
4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  23 ENGLESKI JEZIK IV 3 1 0 1 0
  23 NJEMAČKI JEZIK IV 3 1 0 1 0
  26 PROIZVODNI PROCESI I SUSTAVI 5 3 0 1 0
  27 OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA 4 2 0 1 0
  28 FIZIKALNE ŠTETNOSTI 6 3 0 3 0
  29 OSIGURANJE KVALITETE 4 2 0 1 0
  31 ORGANIZACIJA ZAŠTITE NA RADU 3 2 0 1 0
  51 INŽENJERSKE OSNOVE 5 2 0 2 0
5. Semestar - Usmjerenje "Sigurnost na radu u industriji"
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  24 UPRAVLJANJE OKOLIŠEM - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  30 GRAĐEVINSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 3 2 0 1 0
  32 SIGURNOSNI SUSTAVI 5 2 0 1 0
  33 SIGURNOST U INDUSTRIJI 5 2 0 2 0
  34 SIGURNOST U PROCESNOJ INDUSTRIJI 5 2 0 2 0
  35 SIG. PRI PRIJEVOZU OPASNIH TVARI 5 2 0 2 0
  37 ERGONOMIJA I SIGURNOST - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  48 UPRAVLJANJE ZAŠTITOM NA RADU 3 1 0 1 0
  53 DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
5. Semestar - Usmjerenje "Zaštita od požara"
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  24 UPRAVLJANJE OKOLIŠEM - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  30 GRAĐEVINSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 3 2 0 1 0
  32 SIGURNOSNI SUSTAVI 5 2 0 1 0
  37 ERGONOMIJA I SIGURNOST - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  39 VATROGASNA OPREMA 5 2 0 2 0
  40 USTROJ I TAKTIKA VATROGASTVA 5 2 0 2 0
  41 PROTUEKSPLOZIVNA ZAŠTITA 5 2 0 2 0
  48 UPRAVLJANJE ZAŠTITOM NA RADU 3 1 0 1 0
  53 DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  49 SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA 13 0 0 0 336
  50 ZAVRŠNI RAD 17 0 0 0 0

Želiš više informacija? Pošalji upit.