Skoči na glavni sadržaj

EKOLOGIJA MORA I PRIOBALJA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. Luka Traven,
izvanredni profesor
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Posebni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa strukturom i temeljnim principima funkcioniranja ekoloških sustava.
  • Utvrditi izvore potencijalno toksičnih spojeva u okolišu te načine njihovog djelovanja na ekosustave i ljudsko zdravlje.
  • Upoznati načine praćenja stanja okoliša (monitoring). Razmotriti tehnološke mjere kao i mjere dobro gospodarenja tehnološkim procesima s ciljem zaštite prirodnog okoliša od antropogenog djelovanja.
Ishodi učenja
  • Razlikovati temeljne pojmove u ekologiji i zaštiti okoliša.
  • Interpretirati strukturu i funkciju ekoloških sustava.
  • Kritički prosuditi karakteristike zagađivala i način njihovog kruženja u okolišu.
  • Predvidjeti utjecaj antropogenih aktivnosti na ekosustave.
  • Preporučiti mjere zaštite ekoloških sustava i zdravlja ljudi od antropogenog utjecaja.