Skoči na glavni sadržaj

EKONOMIKA I ANALIZA POSLOVANJA AGROTURISTIČKOG GOSPODARSTVA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user mgolob
mr. sc.
Marino
Golob
viši predavač

ASISTENT(I):

mr. sc. Davor Jagodić,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osposobljavanje studenata za razumijevanje suvremene ekonomike i analize agroturističkog gospodarstva u uvjetima globalizacijskih trendova, a na temelju poznavanja poslovne teorije, analize i politike agroturističkih gospodarskih subjekata, te isto tako stječu posebnu vještinu primjene stečenih teorijskih znanja u provedbi poduzetničkih aktivnosti na agroturističkom gospodarstvu.
Ishodi učenja
  • Argumentirati preduvjete i ciljeve poslovanja agroturističkog gospodarstva
  • Predvidjeti izvore financiranja te upravljanje imovinom  i troškovima agroturističkog gospodarstva 
  • Ocijeniti važnost obračuna i praćenja poslovanja te analizirati pokazatelje uspješnosti  poslovanja
  • Valorizirati značajke i efekte investicija u agroturističkom gospodarstvu
  • Prosuditi prihvatljivost investicijskih ulaganja u agroturističkom gospodarstvu