Skoči na glavni sadržaj
Stručni prijediplomski studij  Održivi agroturizam

Stručni prijediplomski studij  Održivi agroturizam

Novi, inovativan i interdisciplinaran studij koji nudi spoj znanja o poljoprivredi i turizmu!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Studij Održivi agroturizam nudi širok spektar mogućnosti zapošljavanja, kako u ruralnom turizmu, tako i u poljoprivrednim djelatnostima, u okvirima održivog razvoja kao prioriteta u hrvatskoj i svjetskoj ekonomiji. Prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma zanimanje je koje ima veliku perspektivu u viziji ruralnog turizma u Hrvatskoj, koje tek mora doseći svog vrhunac. Studenti se osposobljavaju ne samo teorijskim znanjima, već se velika pažnja poklanja praktičnim vježbama, što uz izradu projekata i prezetacija zaokružuje njihovo znanje i jača kompetencije.

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. ing. agr.
Stručni naziv M Prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma
Stručni naziv Ž Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka održivog agroturizma
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Planirati poslove agroturističkog gospodarstva u skladu sa zakonodavnim okvirom 
 • Izraditi hodogram organizacijskog rješenja u poslovnom procesu agroturističkog gospodarstva. 
 • Planirati marketinške aktivnosti plasmana i distribucije proizvoda i usluga
 • Odabrati optimalan način uređenja i dizajna agroturističkog gospodarstva s obzirom na raspoložive resurse 
 • Identificirati poduzetničke prilike u agroturizmu. 
 • Odabrati održive načine opskrbe, nabave i prodaje u poslovanju agroturističkog gospodarstva. 
 • Kritički prosuditi uspješnost poslovanja i poslovnu dokumentaciju u agroturizmu u skladu sa pravnim aktima. 
 • Odabrati sustav poljoprivredne proizvodnje sukladno raspoloživim resursima 
 • Integrirati temeljna načela kemije, biokemije, mikrobiologije i botanike u poljoprivrednoj proizvodnji 
 • Procijeniti prikladnost ekoloških i edafskih čimbenika za održivu biljnu i životinjsku proizvodnju. 
 • Primijeniti tehnologiju proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i uzgoja domaćih životinja s obzirom na raspoložive resurse.
 • Osmisliti model njege za odabrane vrste, sortimente i pasmine.
 • Primijeniti različite načine dorade, sortiranja i pripreme biljnih i životinjskih sirovina za preradu. 
 • Odabrati metode prerade i konzerviranja sirovina biljnog podrijetla. 
 • Odabrati metode prerade i konzerviranja sirovina životinjskog podrijetla.
 • Procijeniti uvjete skladištenja zaliha sirovina i finalnih proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla.
 • Primijeniti komunikacijske vještine u pisanoj i usmenoj komunikaciji na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti proces hijerarhije održivog gospodarenja otpadom na agroturizmu.
 • Ispitati zadovoljstvo klijenta korištenjem različitih metoda procjene 
 • Analizirati standarde kvalitete u poslovanju agroturističkog gospodarstva.
 • Kreirati turističku i ugostiteljsku ponudu agroturističkog gospodarstva. 
 • Procijeniti tržišne uvjete u poslovanju agroturističkog gospodarstva.
 • Upravljati ugostiteljskim aktivnostima na agroturističkom gospodarstvu.
 • Upravljati smještajnim kapacitetima agroturističkog gospodarstva.
   
Voditelj(ica) studija:
Profile picture for user sdudas
dr. sc. biotech. Slavica Dudaš,
profesor stručnog studija
Vidi profil
Galerija slika
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  8 OSNOVE TURIZMA 5 3 1 1 0
  9 POVRĆARSTVO 5 3 0 2 0
  10 VOĆARSTVO 5 3 0 2 0
  11 UREĐENJE AGROTURISTIČKOG GOSPODARSTVA 5 2 1 2 0
  12 EKONOMIKA I ANALIZA POSLOVANJA AGROTURISTIČKOG GOSPODARSTVA 5 2 1 1 0
  13 ENGLESKI JEZIK U AGROTURIZMU II 3 1 0 2 0
  14 STRUČNA PRAKSA 1 3 0 0 0 80
5. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  31 EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA 5 2 0 2 0
  32 STOČARSTVO 5 2 0 3 0
  33 PRERADA I KONZERVIRANJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA 5 2 0 3 0
  34 ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KLIJENTA 4 2 1 1 0
  35 VINARSTVO - IZBORNI KOLEGIJ* 4 2 0 2 0
  36 PČELARSTVO - IZBORNI KOLEGIJ* 4 2 0 2 0
  37 PRERADA I KONZERVIRANJE MASLINA - IZBORNI KOLEGIJ* 4 2 0 2 0
  38 DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI KOLEGIJ* 4 2 0 2 0

*Studenti biraju dva od ponuđenih izbornih kolegija 35, 36, 37 i 38.

Želiš više informacija? Pošalji upit.