Skoči na glavni sadržaj

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user mgolob
mr. sc.
Marino
Golob
viši predavač

ASISTENT(I):

mr. sc. Davor Jagodić,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 3
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osposobljavanje studenata za razumijevanje suvremene ekonomike poduzetništva u uvjetima globalizacijskih trendova, a na temelju poznavanja poslovne teorije, analize i politike gospodarskih subjekata, te isto tako stječu posebnu vještinu primjene stečenih teorijskih znanja u provedbi poduzetničkih aktivnosti.
Ishodi učenja
  • Prepoznati preduvjete i ciljeve poslovanja poduzeća
  • Kombinirati različite izvore financiranja i upravljanja kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom
  • Analizirati ekonomiku resursa i funkcija
  • Klasificirati troškove i izvore prihoda
  • Analizirati glavne financijske izvještaje i pokazatelje uspješnosti poslovanja