Skoči na glavni sadržaj
Zašto upisati ovaj studij?

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo polaznike poučava o tome kako osmisliti inovativne proizvode i usluge te kako ih komercijalizirati na tržištu. Osim toga, poduzetnička znanja i vještine potrebne su u svim industrijama i sektorima pa je zaposlenje moguće pronaći u širokom broju privatnih, javnih i civilnih organizacija. Specifičnost ovog studija je što završenim studentima omogućava znanja i vještine potrebne za samozapošljavanje.  

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. oec.
Stručni naziv M Stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
Stručni naziv Ž Stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Primijeniti odgovarajuće metode i postupke u pripremi informacija za donošenje poslovnih odluka.
 • Primijeniti stručna znanja i vještine u poslovanju i unaprjeđenju postojećeg ili u pokretanju novoga poslovnog subjekta.
 • Utvrditi i valorizirati ključne pokazatelje performansi poduzeća za upravljanje i donošenje poslovnih odluka.
 • Prepoznati i vrednovati poduzetničke prilike.
 • Osmisliti i argumentirati poduzetničku ideju kroz poslovni plan.
 • Kreirati plan nabavnih, prodajnih i marketinških aktivnosti.
 • Analizirati i vrednovati financijske informacije.
 • Prepoznati i analizirati različita organizacijska rješenja u poslovnim procesima.
 • Analizirati potrebe i načine pribavljanja, korištenja i razvoja resursa poslovnog subjekta.
 • Prosuditi etičke pristupe pri planiranju i realizaciji poslovnih zadataka.
 • Surađivati u timu pri rješavanju poslovnih zadataka na hrvatskom ili stranom jeziku.
 • Argumentirati mišljenje u poslovnoj komunikaciji s različitim dionicima na hrvatskom i stranom jeziku.
 • Prepoznati različite poslovne rizike te njihov utjecaj na poslovni proces.
 • Primijeniti osnovne metode istraživanja okruženja.
 • Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje korištenjem informacijsko-komunikacijskih alata.
Voditelj(ica) studija:
Profile picture for user astilin
dr. sc. socio. Anita Stilin,
profesor stručnog studija
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

Želiš više informacija? Pošalji upit.