Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. inter. Robert Maršanić,
docent
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje sa specifičnostima prometne usluge i prometnog tržišta, čimbenicima ekonomskog funkcioniranja prometa, raznim metodama ekonomskog vrednovanja izgradnje prometne infrastrukture, ocjene investicijskog projekta, kao i upoznavanje sa metodologijom i postupkom izrade studije izvodljivosti zbog shvaćanja i razumijevanja gospodarskog sustava
Ishodi učenja
  • Vrednovati važnost prometa kao gospodarske djelatnosti
  • Ocijeniti makrotransformacije upravljanja prometom
  • Upravljati i voditi razvojne aktivnosti u prometu
  • Praktično primjenjivati i prezentirati tarife u funkciji određivanja cijene prometnih usluga
  • Kritički prosuđivati suvremene fenomene u prometu
  • Upravljati prometnom ponudom i prometnom potražnjom
  • Primijeniti modele predviđanja prometne potražnje