Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user vkomen
dr. sc. tech. Vitomir Komen,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user zperanic
mr. sc. Zvonimir Peranić,
viši predavač
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa fizikalnim osnovama, objašnjenjima i pristupima analiziranja električnih i magnetskih učinaka električnih strujnih krugova, te korištenja i primjene osnovnih strujnih krugova istosmjerne i izmjenične struje i elektroničkih sklopova.
  • Osposobiti studente za samostalno analiziranje i određivanje osnovnih električnih veličina u strujnim krugovima iz realnih pogonskih slučajeva.
  • Pripremiti studente za samostalno prepoznavanje i analiziranje izvora opasnosti od električnih strujnih krugova.
Ishodi učenja
  • Pravilno tumačiti i koristiti temeljne pojmove te primijeniti osnovne zakone elektrostatskih polja oko električki nabijenih tijela
  • Izračunati osnovne električne veličine strujnih krugova istosmjerne struje primjenom temeljnih zakona i metoda
  • Primijeniti osnovne zakone elektromagnetskih polja u strujnim krugovima na tumačenje i primjenu  magnetskih učinaka
  • Izračunati osnovne električne veličine strujnih krugova izmjenične struje primjenom temeljnih zakona i metoda
  • Izračunati osnovne električne veličine strujnih krugova trofaznog sustava izmjenične struje primjenom temeljnih zakona i metoda 
  • Odabrati i dimenzionirati standardna tehnička rješenja sustava za proizvodnju, prijenos, distribuciju, razvođenje i potrošnju električne energije u izvedbi trofaznih sustava
  • Koristiti napredne elemente, sklopove i sustave primijenjene elektronike