Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user tpolic
dr. sc. human. Tamara Polić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Jezični napredak i poboljšanje ukupne jezične kompetencije studenata u govornoj i pisanoj proizvodnji kao samostalnih korisnika engleskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ-u).
  • Navedeno se postiže obradom tematskih sadržaja u obliku stručnih tekstova iz područja cestovnog i željezničkog prometa s naglaskom na usvajanje vokabulara Engleskog jezika prometnih struka (EJPS-a) i za njega tipičnih morfosintaktičkih struktura te pisanjem životopisa.
Ishodi učenja
  • Ovladati ključnim leksikom, dvoimeničkm izrazima/nazivima, kolokacijama i sintagmama engleskog jezika prometnih struka na razini primanja i proizvodnje.
  • Rabiti morfosintaktičke strukture na razini primanja i proizvodnje.
  • Rabiti leksičke oblike numeričkih vrijednosti.
  • Napisati svoj životopis (CV) na engleskom jeziku prema EU predlošku.