Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

dr. sc. human. Tatjana Šepić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti i izvanredni:

Sanda Španjol Pandelo,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je buduće stručnjake u području sigurnosti na radu obrazovati, odnosno osposobiti za pismenu i usmenu komunikaciju na stranom jeziku, razviti jezične sposobnosti čitanja/razumijevanja stručnih tekstova, slušanja tekstova na stranom jeziku, te uporaba usvojenih jezičnih struktura u kontekstu jezika struke.
Ishodi učenja
  • Razumjeti i objasniti sadržaj stručnih tekstova (areas where safety professionals can specialize, occupational safety, industrial hygiene, environmental safety, fire protection engineering, ergonomics, chemical process safety).
  • Koristiti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Objasniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih tekstova.
  • Koristiti gramatičke strukture u novome kontekstu stručnih sadržaja.
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranom jeziku.