Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user marinac
Mladen Marinac,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj je kolegija razvijati usmeno i pismeno izražavanje studenata na općem engleskome jeziku, s posebnim osvrtom na jezik poljoprivredne struke.
  • Kolegij je usmjeren na usavršavanje prezentacijskih vještina studenata prezentiranjem stručne teme, kao i ispravno korištenje jezičnih struktura u stručnome kontekstu (vokabulara i gramatike).
  • Također, studenti usavršavanju svoje vještine sažimanja na tekstovima poljoprivredne tematike.
Ishodi učenja
  • Koristiti  stručni vokabular iz područja vinarstva i mediteranske poljoprivrede. 
  • Koristiti gramatičke strukture  u stručnom kontekstu. 
  • Napisati sažetak članka poljoprivredne tematike na engleskom jeziku. 
  • Prezentirati stručnu temu na engleskom jeziku korištenjem računalne prezentacije.