Skoči na glavni sadržaj
Stručni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda

Stručni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda

Studirajte u idealnim mediteranskim uvjetima najkvalitetnije maslinarske regije svijeta!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Na ovom ćeš studiju kroz cijelu paletu zanimljivih i atraktivnih predmeta svladati znanja o proizvodnji i preradi mediteranskih kultura, a vještine ćeš steći kroz puno puno prakse. Svoja znanja i vještine oplemenit ćeš studijskim putovanjima, posjetima poznatim poljoprivrednim proizvođačima i sajmovima u Hrvatskoj i šire. A kao med na kraju, puno ćeš naučiti o pčelarstvu i uzgoju životinja, proizvodnji maslina i maslinovog ulja, grožđa i vina, povrća i voća, aromatičnog bilja i njihovih ekstrakata.

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. ing. agr.
Stručni naziv M Prvostupnik (baccalaureus) inženjer mediteranske poljoprivrede
Stručni naziv Ž Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka mediteranske poljoprivrede
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Planiranje poljoprivredne proizvodnje
 • Procijeniti utjecaj bioloških, ekoloških i fizikalno-kemijskih elemenata u poljoprivrednoj proizvodnji.
 • Odabrati opremu, alate i mehanizaciju za poljoprivrednu proizvodnju.
 • Planirati uzgoj domaćih životinja. 
 • Izraditi plan uzgoja mediteranskih kultura.  
 • Tehnologija proizvodnje mediteranskih kultura na otvorenom i u zaštićenim prostorima
 • Procijeniti kvalitetu sadnog materijala. 
 • Proizvesti sadni materijal odgovarajućom metodom razmnožavanja.
 • Odabrati prikladnu tehnologiju proizvodnje vinogradarsko - voćarskih kultura.
 • Odabrati prikladnu tehnologiju proizvodnje povrća na otvorenom i u zaštićenim prostorima.
 • Odabrati prikladnu tehnologiju proizvodnje ljekovitog bilja.
 • Njega mediteranskih kultura
 • Upravljati plodnošću tla.
 • Izraditi modele ishrane bilja.
 • Provoditi pomotehničke i ampelotehničke mjere.
 • Osmisliti mjere zaštite bilja od štetočinja.
 • Odabrati model navodnjavanja prilagođen određenojkulturi.
 • Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Primijeniti opremu i postrojenja u preradi poljoprivrednih Proizvoda.
 • Primijeniti tehnologiju proizvodnje vina.
 • Primijeniti tehnologiju proizvodnje djevičanskih maslinovih ulja.
 • Odabrati odgovarajuću metodu prerade i konzerviranja biljnih i životinjskih proizvoda.
 • Planirati i upravljati tehnološkim procesima na poljoprivrednom gospodarstvu    
 • Procijeniti kvalitetu poljoprivrednih proizvoda temeljem kemijskih i senzornih karakteristika.
 • Organizirati poslove poljoprivrednog gospodarstva u skladu s normativnim aktima.
 • Izraditi plan organizacije tehnoloških procesa u poljoprivrednoj proizvodnji.
 • Osmisliti aktivnosti prezentacije, plasmana i distribucije poljoprivrednih proizvoda.
   
Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user idminic
dr. sc. biotech. Ivana Dminić Rojnić,
profesor stručnog studija
Vidi profil
Galerija slika
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  8 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
  9 BIOKEMIJA 5 2 0 1 0
  10 TLOZNANSTVO 4 2 0 2 0
  11 ZAŠTITA BILJA I 4 2 0 2 0
  12 FIZIOLOGIJA BILJA 5 2 0 1 0
  13 STROJEVI U POLJOPRIVREDI 5 2 0 4 0
  14 ENGLESKI JEZIK II 3 1 0 1 0
  15 AGROKLIMATOLOGIJA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  16 AGRARNA MIKROBIOLOGIJA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 15 i 16.

3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  17 ZAŠTITA BILJA II 4 2 0 2 0
  18 VOĆARSTVO MEDITERANA I 6 3 0 2 0
  19 VINOGRADARSTVO I 4 2 0 3 0
  21 ENGLESKI JEZIK III 3 1 0 1 0
  22 TRŽIŠTE U POLJOPRIVREDI - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  23 SJEMENARSTVO - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  24 STOČARSTVO MEDITERANA 4 2 0 1 0
  26 MASLINARSTVO 6 2 0 3 0

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 22, 23.

4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  20 POVRĆARSTVO 5 3 0 3 0
  25 VOĆARSTVO MEDITERANA II 7 2 0 3 0
  27 VINOGRADARSTVO II 5 2 0 3 0
  28 VINARSTVO I 5 2 0 3 0
  29 ENGLESKI JEZIK IV 3 1 0 1 0
  30 OSNOVE URBANIZMA I GOSPODARSKI OBJEKTI U POLJOPRIVREDI - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  31 OSNOVE PČELARSTVA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  32 RIBARSTVO - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 30, 31 i 32.

5. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  33 PRERADA MASLINA 6 2 0 3 0
  34 VINARSTVO II 5 2 0 3 0
  35 UZGOJ BILJA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU 6 2 0 3 0
  37 EKONOMIKA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  38 RASADNIČARSTVO - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  39 SPECIJALNA I PJENUŠAVA VINA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  40 OSNOVE CVJEĆARSTVA I DENDROLOGIJE - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  42 NAVODNJAVANJE 4 2 0 2 0

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 37, 38, 39 i 40.

6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  36 KONZERVIRANJE POLJOPRIVREDNIH I PČELINJIH PROIZVODA 5 2 0 1 0
  41 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVOM - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  43 AROMATIČNO I LJEKOVITO BILJE 3 2 0 1 0
  44 UREĐIVANJE KRAJOBRAZA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  45 RURALNI OBLICI TURIZMA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  46 ANALIZA POSLOVANJA - IZBORNI PREDMET 4 2 0 1 0
  47 ZAVRŠNI RAD 15 0 0 0 0

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 41, 44, 45 i 46.

Želiš više informacija? Pošalji upit.