Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user tpolic
dr. sc. human. Tamara Polić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Ciljevi su ovog kolegija jezični napredak i poboljšanje ukupne jezične kompetencije studenata u govornoj i pisanoj proizvodnji kao samostalnih korisnika engleskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ-u).
  • Navedeno se postiže obradom tematskih sadržaja u obliku stručnih tekstova iz područja cestovnog i željezničkog prometa s naglaskom na usvajanje vokabulara Engleskog jezika prometnih struka (EJPS-a) te izlaganjem stručnih sadržaja uz pomoć računalnih prezentacija (npr. Power Point).
Ishodi učenja
  • Ovladati ključnim leksikom, četveroimeničkm izrazima/nazivima, kolokacijama i sintagmama engleskog jezika prometnih struka na razini primanja i proizvodnje.
  • Analizirati razlike između standardnoga američkoga i britanskoga engleskog jezika na leksičkoj,     gramatičkoj, ortoepskoj i ortografskoj razini.
  • Samostalno prema smjernicama pripremiti prezentaciju na izabranu temu iz područja struke uz pomoć informacijsko-komunikacijskih alata.
  • Samostalno prema smjernicama izvesti prezentaciju na izabranu temu iz područja struke uz pomoć informacijsko-komunikacijskih alata.