Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. human. Tatjana Šepić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s temeljnim stručnim pojmovljem  te leksičkim i gramatičkim specifičnim osobinama engleskog jezika u području informacijskih znanosti.
  • Razviti vještine čitanja, slušanja te usmenog i pisanog komuniciranja na engleskom jeziku. 
Ishodi učenja
  • Razumjeti i objasniti sadržaj stručnih tekstova iz područja građe računala, načina rada računala, pohrane i obrade podataka, operacijskih sustava, e- poslovanja..
  • Koristiti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Objasniti gramatičke strukture i pravila (aktivne i pasivne rečenice, glagolska vremena, modalni glagoli) u kontekstu stručnih tekstova.
  • Koristiti gramatičke strukture u novome kontekstu stručnih sadržaja.
  • Razumjeti glavne misli standardnog govornog izričaja o temama iz područja informatičke struke.
  • Napisati sažetak teksta o poznatoj temi  iz područja informatike.
  • Pripremiti i održati usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja informacijskih znanosti  te sudjelovati u raspravi nakon održanog izlaganja.