Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user zperanic
mr. sc. Zvonimir Peranić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 3
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvojiti ishode učenja koji se temelje na sadržajima: Gibanje čestice i tijela: Newtonovi zakoni. Rad i energija. Gravitacija. Kruto tijelo. Termodinamika. Mehanika fluida. Harmonijsko titranje. Valna gibanja. Elektromagnetsko zračenje. Brzina svjetlosti. Razvoj modela atoma. Osnove kvantne fizike. Atomska jezgra. Nuklearne sile. Radioaktivnost.
Ishodi učenja
  • Razlikovati osnovne fizikalne veličine i pripadne mjerne jedinice (osnovne i izvedene, te vektorske i skalarne veličine)
  • Opisati osnovne pojave iz kinematike i dinamike
  • Razlikovati vrste titranja i vrste valova
  • Primijeniti osnovne pojmove mehanike fluida i znanosti o toplini na manje složenim primjerima
  • Ilustrirati i interpretirati modele atoma, atomske jezgre i zakon radioaktivnog raspada.