Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user msupukov
Maja Šupuković,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 3
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s izvorima fizikalnih štetnosti, metodama ispitivanja fizikalnih štetnosti i negativnim utjecajem štetnosti na ljude.
  • Analizirati fizikalne štetnosti u sukladnosti s pravilnicima i normama te osmisliti prijedlog rješenja zaštite od fizikalnih štetnosti.
Ishodi učenja
  • Razlikovati fizikalne štetnosti.
  • Primijeniti metode ispitivanja fizikalnih štetnosti.
  • Identificirati negativne utjecaje fizikalnih štetnosti na ljude.
  • Analizirati fizikalne štetnosti u sukladnosti s pravilnicima i normama.
  • Osmisliti prijedlog rješenja zaštite od fizikalnih štetnosti.