Skoči na glavni sadržaj

GOSPODARENJE OTPADOM

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user mzecvo
dr. sc. Melita Zec Vojinović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user msupukov
Maja Šupuković,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Steći znanja iz osnova gospodarenja različitih vrsta otpada iz različitih proizvodnih i gospodarskih grana.
  • Upoznati studente s posljedicama koje gospodarenje otpadom ima na čovjeka i okoliš.
  • Usmjeriti studente na sustav održivog gospodarenja otpadom s najvažnijim mjerama sprječavanja nastanka otpada.
Ishodi učenja
  • Povezati propise gospodarenja otpadom i razlikovati pristupe gospodarenja otpadom 
  • Utvrditi izvore nastajanja i vrstu otpada
  • Predvidjeti utjecaj otpada i obrade otpada na čovjeka i okoliš
  • Procijeniti adekvatnost postupka oporabe i zbrinjavanja otpada prema vrsti otpada
  • Valorizirati različite vrste obrade otpada s obzirom na vrstu otpada