Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user vpevalek
Veljko Pevalek,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti i izvanredni:

Sanja Arko Kariolić,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s građevinskim mjerama zaštite od požara kao najučinkovitijih i najopravdanijih mjera zaštite od požara, te njihovu obvezu provedbe prema važećim zakonima.
Ishodi učenja
  • Definirati postupak osiguravanja provođenja građevinskih i drugih mjera zaštite od požara.
  • Valorizirati zahtjeve u svezi s očuvanjem nosivosti konstrukcija građevina u slučaju požara koji su sadržani u postojećoj zakonskoj regulativi. 
  • Predvidjeti ponašanje u požaru i načine zaštite od požara građevinskih konstrukcija ovisno o materijalu izrade.
  • Definirati vrste građevinskih mjera zaštite od požara. 
  • Na temelju usvojenih znanja planirati građevinske mjere zaštite od požara