Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. Marijana Kozaric-Cikovic,

Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Posebni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati koncept koji zahtjeva da se industrijski sustav promatra kao dio okoliša uz odgovarajuću brigu o njemu.
  • Shvatiti potrebu optimiziranja cijeli materijalni ciklus, od izvornog materijala do gotovog proizvoda i njegovog konačnog odlaganja.
Ishodi učenja
  • Razlikovati temeljne pojmove u industrijskoj ekologiji.
  • Interpretirati bilancu tvari i energije u ekosustavima i industrijskim procesima.
  • Kritički prosuditi utjecaj industrijskih postrojenja na okoliš.
  • Ocijeniti ekološku učinkovitost proizvoda i usluga.
  • Analizirati utjecaj proizvoda i radnog procesa na okoliš.