Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user jknezevic
Josip Knežević,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s elementima infrastrukture željezničkog prometa te sa ustrojem željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj.
Ishodi učenja
  • Opisati terminologiju i zakonsku regulativu u području željezničkog prometa i željezničke infrastrukture
  • Preporučiti osnovne elemente za izradu projekta trase pruge.
  • Objasniti osnovne elemente gornjeg ustroja željezničkih pruga.
  • Objasniti osnovne elemente pružnih građevina.
  • Analizirati željezničke kolodvore i kolodvorska postrojenja, te ostala službena mjesta
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja željezničkog prometa i željezničke infrastrukture