Skoči na glavni sadržaj

INTEGRALNI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user szambeli
doc. dr. sc. Sanja Zambelli,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj je kolegija upoznati studenta sa osnovnim pojmovima kvalitete, konceptima sustava upravljanja kvalitetom i načinima postizavanja kvalitete. Nadalje, predstaviti najvažnije norme koje se uvode u Hrvatskoj i u svijetu.
  • Kroz vježbe i studije slučaja prikazati praktičnu primjenu ISO norme.
Ishodi učenja
  • Razlikovati pojmove kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete i upravljanja kvalitetom i grupirati poslovne procese.
  • Analizirati pojmove normi, normizacije i izdvojiti razvoj normizacije u svijetu i u Hrvatskoj.
  • Odabrati prikladnu normu za analiziranu organizaciju
  • Predložiti korektivna rješenja na temelju provedenog audita sustava u skladu s normom ISO 9001:2015