Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user spetrov
dr. sc. natur. Siniša Petrović,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 3
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa strukturom i kemijskim promjenama tvari te osnovama kemijskog računa.
  • Posebno ukazati na spojeve i reakcije koje mogu dovesti do kemijske opasnosti i štetnih posljedica.
  • Vježbama se razvija sposobnost rješavanja numeričkih zadataka, eksperimentiranja, bilježenja rezultata te izvođenje zaključaka iz obavljenih mjerenja.
Ishodi učenja
  • Usvojiti temeljne kemijske pojmove te rješavati računske zadatke.
  • Razlikovati vrste otopina te provoditi mjerenja u kemijskom laboratoriju.
  • Opisati osobine kemijskih reakcija i njihovih energijskih učinaka te identificirati moguće štetnosti elemenata i njihovih anorganskih spojeva na temelju njihovih kemijskih osobina.
  • Procijeniti moguće štetnosti organskih spojeva na temelju njihovih kemijskih osobina.