Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user dpupavac
dr. sc. socio. Drago Pupavac,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 3
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je studente upoznati s ulogom i organizacijom menadžmenta ljudskih potencijala, kao i s mogućnošću primjene postojeće prakse u menadžmentu ljudskih potencijala u prometnim poduzećima.
  • Usvajanjem temeljnih znanja o upravljanju i specifičnostima ljudskih potencijala u prometu studenti se osposobljavaju za prepoznavanje, planiranje i procjenjivanje MLJP u praksi prometnih poduzeća u različitim granama prometa.
Ishodi učenja
  • Kritički prosuđivati funkcioniranje tržišta rada i utvrditi specifičnosti tržišta rada.
  • Usporediti klasični i suvremeni pristup konceptu upravljanja ljudskim potencijalima 
  • Sastaviti plan sukcesije ključnih menadžera i portfolio analizu ljudskih potencijala
  • Upravljati funkcijama ljudskih potencijala
  • Primijeniti informacijske tehnologije u funkciji uspješnoga upravljanja ljudskim potencijalima