Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user barbara
Barbara Rudić,
viši predavač
Vidi profil

Redoviti i izvanredni Pazin:

Profile picture for user shirnig
dr. sc. tech. Saša Hirnig,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
 • Poznavati pojam i osnovna načela logistike.
 • Upoznati logističke čimbenike uspješnosti poslovanja suvremenog poduzeća.
 • Poznavati koncept opskrbnog lanca. Upoznati pojam normizacije robe te kvalitetu robe.
 • Poznavati osnovne vrste prijevoza.
 • Upoznati logističke djelatnosti u vezi s transportom i distribucijom.
 • Upoznati pojam skladišta i skladišno poslovanje te upravljanje zalihama.
 • Poznavati pojmove vezane za manipulaciju robom.
Ishodi učenja
 • Opisati poslovnu logistiku i osnovne logističke podsustave i procese te korisnost sustavnog pristupa u logističkoj koncepciji.
 • Objasniti proces naručivanja, vrste distribucijskih kanala te logističke funkcije pakiranja.
 • Komentirati čimbenike i principe lociranja skladišta, rasporeda robe u njima i sustava kontrole i upravljanja zalihama.
 • Preispitati prednosti i nedostatke pojedinih oblika transporta i transportni problem.
 • Objasniti značenje i primjenu INCOTERMS-a u međunarodnom poslovanju.