Skoči na glavni sadržaj
Stručni prijediplomski studij Poduzetništvo

Stručni prijediplomski studij Poduzetništvo

Pretvorite svoje ideje u poduzetničke pothvate!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Stručni prijediplomski studij  Poduzetništvo polaznike poučava o tome kako osmisliti inovativne proizvode i usluge te kako ih komercijalizirati na tržištu. Osim toga, poduzetnička znanja i vještine potrebne su u svim industrijama i sektorima pa je zaposlenje moguće pronaći u širokom broju privatnih, javnih i civilnih organizacija. Specifičnost ovog studija je što završenim studentima omogućava znanja i vještine potrebne za samozapošljavanje.  

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. oec.
Stručni naziv M Prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
Stručni naziv Ž Prvostupnica (baccalaurea) ekonomije
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Interpretirati i vrednovati poduzetničke prilike 
 • Utvrditi različite poslovne rizike te njihov utjecaj na poslovni proces 
 • Interpretirati karakteristike poslovnog okruženja na temelju provedenog istraživanja 
 • Analizirati potrebe potrošača 
 • Osmisliti i argumentirati poduzetničku ideju kroz poslovni plan 
 • Osmisliti nabavne, prodajne i marketinške aktivnosti 
 • Odabrati načine pribavljanja, korištenja i razvoja resursa poslovnog subjekta na temelju analize potreba 
 • Analizirati načine pribavljanja i zadržavanja ljudskih potencijala 
 • Primijeniti odgovarajuće metode i postupke u pripremi informacija za donošenje poslovnih odluka 
 • Utvrditi i valorizirati ključne pokazatelje performansi poduzeća za donošenje poslovnih odluka 
 • Analizirati poslovne probleme primjenom kvantitativnih metoda i informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 
 • Kreirati različite poslovne izvještaje na temelju računovodstvenih informacija 
 • Osmisliti rješenja za promjene u poslovnom okruženju 
 • Identificirati prikladne organizacijske modele i postupke u specifičnim poslovnim situacijama 
 • Odabrati metode i alate kontrole poslovnih aktivnosti i resursa 
 • Objasniti mogućnosti unaprjeđenja poslovanja 
 • Primijeniti važeću zakonsku regulativu i standarde u poslovanju 
 • Identificirati etičke probleme i rješenja pri planiranju i realizaciji poslovnih zadataka 
 • Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje korištenjem informacijsko-komunikacijskih alata 
 • Primijeniti odgovarajući oblik i vrstu komuniciranja u poslovnom okruženju 
 • Valorizirati poslovne aktivnosti iz perspektive društveno odgovornog poslovanja i društvenog poduzetništva 
   
Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user astilin
dr. sc. socio. Anita Stilin,
profesor stručnog studija
Vidi profil
Galerija slika
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  1 OSNOVE PODUZETNIČKE EKONOMIJE 6 2 2 0 0
  3 STATISTIKA ZA PODUZETNIKE 5 2 0 2 0
  4 OSNOVE INFORMATIKE 6 2 0 3 0
  5 TRGOVAČKO I RADNO PRAVO 4 2 1 0 0
  6 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I/1 3 2 0 1 0
  6 POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK I/1 3 2 0 1 0
  7 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
  39 VJEŠTINE PISANJA I PREZENTIRANJA 6 2 0 3 0

Napomena:

Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
Student bira poslovni strani jezik između Engleskog i Njemačkog jezika.

2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  2 GOSPODARSKA MATEMATIKA 6 3 0 2 0
  9 LOGISTIKA U PODUZETNIŠTVU 5 2 2 0 0
  10 PODUZETNIŠTVO 6 2 0 3 0
  11 POSLOVNO KOMUNICIRANJE 5 2 0 2 0
  12 POSLOVNA ETIKA 5 2 0 2 0
  13 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I/2 3 2 0 1 0
  13 POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK I/2 3 2 0 1 0
  14 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0

Napomena:

Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.

3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  15 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE 6 3 0 2 0
  16 MARKETING 6 2 0 2 0
  17 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 6 2 0 2 0
  18 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II 3 2 0 1 0
  18 POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK II 3 2 0 1 0
  19 GOSPODARSTVO HRVATSKE - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0
  20 UPRAVLJANJE KVALITETOM - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0

Napomena:

Student upisuje dva izborna predmeta.

4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  21 POSLOVNA ORGANIZACIJA 5 2 2 0 0
  22 OSNOVE MENADŽMENTA 5 2 2 0 0
  23 POSLOVNI PLAN I ANALIZA 6 2 0 3 0
  24 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III 3 2 0 1 0
  24 POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK III 3 2 0 1 0
  25 PSIHOLOGIJA PODUZETNIKA - IZBORNI PREDMET*** 5 2 0 2 0
  26 POREZNI SUSTAV - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0
  27 INFORMACIJSKI SUSTAVI - IZBORNI PREDMET* 5 2 0 2 0
  28 POVIJESNO - KULTURNA BAŠTINA REPUBLIKE HRVATSKE - IZBORNI KOLEGIJ NA ENGLESKOM** 5 2 0 2 0

Napomena:

Student bira dva izborna kolegija između kolegija 24, 25, 26 i 27.

* Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u IV. semestru na stručnom prijediplomskom studiju Poduzetništvo u Rijeci.

** Izborni kolegij Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske izvodi se na engleskom jeziku u IV. semestru na stručnom prijediplomskom studiju Poduzetništvo u Rijeci

*** Izborni kolegij Psihologija poduzetnika izvodi se u IV. semestru na stručnom prijediplomskom studiju Poduzetništvo u Pazinu.

5. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  29 NABAVNO I PRODAJNO POSLOVANJE 5 2 0 2 0
  30 PROIZVODNI I OPERATIVNI MENADŽMENT 6 2 0 3 0
  31 FINANCIRANJE PODUZEĆA 5 2 0 2 0
  32 UPRAVLJANJE MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA 6 2 0 3 0
  33 POSLOVNO ODLUČIVANJE - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0
  34 RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAVI - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0
  35 INFORMACIJSKI SUSTAVI - IZBORNI PREDMET* 5 2 0 2 0
  36 DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI PREDMET** 5 2 0 2 0

Napomena:

Student bira dva izborna kolegija između kolegija 32, 33, 34 i 35.

* Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u V. semestru na stručnom prijediplomskom studiju Poduzetništvo u Pazinu.

** Izborni predmet Društveno poduzetništvo izvodi se u V. semestru na stručnom prijediplomskom studiju Poduzetništvo u Rijeci.

6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  37 SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA 13 0 0 0 336
  38 ZAVRŠNI RAD 15 0 0 0 0

Želiš više informacija? Pošalji upit.