Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user shirnig
dr. sc. tech. Saša Hirnig,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama i organizacijom poslovnih logističkih sustava u poduzećima.
Ishodi učenja
  • Opisati poslovnu logistiku i osnovne logističke podsustave i procese te korisnost sustavnog pristupa u logističkoj koncepciji.
  • Objasniti proces naručivanja, vrste distribucijskih kanala te logističke funkcije pakiranja.
  • Komentirati čimbenike i principe lociranja skladišta, rasporeda robe u njima i sustava kontrole i upravljanja zalihama.
  • Preispitati prednosti i nedostatke pojedinih oblika transporta i transportni problem.
  • Objasniti značenje i primjenu INCOTERMS-a u međunarodnom poslovanju.