Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user kvolaric
mr. sc. Katarina Volarić Nižić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user sskaricas
Suzana Škarica Stupičić,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 3
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s osnovnim pojmovima matematičke analize.
  • Pripremiti studente za njihovu praktičnu primjenu.
  • Kod studenata razvijati analitički način rješavanja problema.
Ishodi učenja
  • Primijeniti osnovne rezultate matematičke analize na rješavanje zadataka vezanih za funkciju jedne varijable. 
  • Objasniti pojmove iz osnova matematičke analize.
  • Riješiti zadatke primjenom diferencijalnog računa.
  • Riješiti zadatke primjenom integralnog računa.
  • Objasniti osnovne pojmove iz diferencijalnog i integralnog računa.