Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user dkrizma
dr. sc. natur. Danijel Krizmanić,
izvanredni profesor
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima, rezultatima i metodama funkcija jedne varijable, deskriptivne statistike, gospodarske i financijske matematike, te ih osposobiti za primjenu istih.
Ishodi učenja
  • Objasniti osnovne pojmove funkcija jedne varijable (definiranost, parnost, neparnost, periodičnost, granična vrijednost i neprekidnost).
  • Izračunati derivacije elementarnih funkcija, te ih primijeniti u analizi nekih ekonomskih problema.
  • Riješiti zadatke iz jednostavnih shema i računa s primjenom u gospodarstvu i financijama (računanje postotaka, pravilo trojno, račun diobe, račun smjese, kamatni račun, otplata zajmova).
  • Prikazati osnovne pojmove deskriptivne statistike (distribucija frekvencija, srednje vrijednosti, mjere disperzije, linearna regresija) na konkretnom skupu statističkih podataka.