Skoči na glavni sadržaj

MEĐUNARODNO PRAVO, SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user sdebeljak
dr. sc. Sandra Debeljak,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s temeljnim pojmovima međunarodnog javnog prava u cilju lakšeg razumijevanja međunarodnih i nacionalnih pravnih pravila u području sigurnosti i zaštite na radu.
  • Stjecanje znanja o ulozi i djelovanju univerzalnih i regionalnih međunarodnih organizacija u području sigurnosti i zaštite zdravlja.
  • Upoznavanje s univerzalnim i regionalnim pravnim izvorima i njihovim odrednicama u pogledu zaštite na radu, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.
  • Stjecanje znanja o izvorima prava Europske unije i njihovom učinku na pravni poredak u državama članicama u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
Ishodi učenja

Definirati subjekte i izvore međunarodnog prava i razlikovati međunarodni pravni poredak od nacionalnih pravnih poredaka.

Opisati ulogu i djelovanje univerzalnih i regionalnih međunarodnih organizacija u području sigurnosti i zaštite zdravlja.

Navesti najvažnije univerzalne i regionalne izvore prava sigurnosti i zaštite zdravlja.

Definirati pravna određenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u odredbama međunarodnih izvora prava.

Razlikovati izvore prava Europske unije te ulogu institucija Europske unije u donošenju i provođenju prava Europske unije u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.