Skoči na glavni sadržaj

MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user anavin
mr. sc. Anastazija Vinković Kravaica,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Stjecanje znanja i vještina relevantnih za razvoj računovodstvene struke
  • Primjena informacija financijskoga računovodstva i računovodstva troškova u svrhu kvalitetnoga poslovnog odlučivanja
Ishodi učenja
  • Interpretirati pojam, svrhu, funkciju i cilj menadžerskoga računovodstva
  • Prezentirati informacije iz financijskih izvještaja za potrebe utvrđivanja uspješnosti poslovanja
  • Razlučivati vrste troškova s gledišta menadžerskoga računovodstva
  • Analizirati i interpretirati budžetiranje kao temelj upravljanja prihodima, troškovima, dobitkom i novčanim tokovima poduzeća
  • Analizirati ulogu standardnih troškova u planiranju i kontroli
  • Analizirati i interpretirati razliku između apsorpcijskoga i marginalnoga pristupa troškovima