Skoči na glavni sadržaj
Stručni diplomski studij Poduzetništvo

Stručni diplomski studij Poduzetništvo

Naučite kako poduzetnički razmišljati!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Stručni diplomski studij Poduzetništvo je usmjeren na upravljanje pojedinim funkcijama poduzeća te omogućuje razvoj poduzetničke orijentacije ne samo poduzeća već i pojedinca koji obavlja neku upravljačku funkciju. Europska unija definirala je poduzetništvo kao jednu od osam ključnih kompetencija potrebnih za razvoj društva temeljenog na znanju što ukazuje na važnost poduzetničkog načina razmišljanja neovisno o poslovnoj aktivnosti. Studente se potiče na kritičko promišljanje i razvoj vlastitih stavova s naglaskom na suradnju i timski rad.

Jezik hr
Stručni naziv kratica mag. oec.
Stručni naziv M Magistar poduzetništva
Stručni naziv Ž Magistra poduzetništva
Vrsta rada za završetak Diplomski rad
ECTS 120
Ishodi učenja
 • Predložiti načine upravljanja rizicima na temelju prethodne analize okruženja 
 • Odabrati opcije u oblikovanju strateškog smjera organizacije uvažavajući uvjete u okruženju 
 • Predložiti odgovarajući poslovni model na temelju analize tržišnih potreba i trendova 
 • Analizirati različite oblike organizacijske kulture 
 • Izraditi različite vrste poslovnih planova 
 • Identificirati metode i postupke kontrole poslovnih planova 
 • Obrazložiti različite načine financiranja u skladu s poslovnim potrebama 
 • Interpretirati informacije na temelju analize financijskih izvještaja 
 • Odabrati marketinške alate u upravljanju poslovnim procesima 
 • Primijeniti prodajne i pregovaračke tehnike radi unaprjeđenja poslovnih procesa 
 • Odabrati odgovarajući način motiviranja suradnika na temelju analize specifične poslovne situacije 
 • Kritički prosuđivati rezultate provedenog istraživanja primjenom odgovarajuće metodologije
 • Vrednovati poslovne mogućnosti primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda 
 • Implementirati menadžerske alate u upravljanju poslovnim procesima 
 • Identificirati mogućnosti unaprjeđenja poslovnih procesa 
 • Odabrati optimalno informacijsko-komunikacijsko rješenje za praćenje poslovnih aktivnosti
 • Predložiti načine razvoja ljudskih potencijala 
 • Analizirati značajke funkcioniranja u timu 
 • Vrednovati osobne kompetencije u poduzetničkom procesu
 • Kritički prosuđivati poslovne odluke s aspekta etičkog i društveno-odgovornog poslovanja
Voditelj(ica) studija:
Profile picture for user astilin
dr. sc. socio. Anita Stilin,
profesor stručnog studija
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  7 MENADŽMENT 6 2 0 2 0
  8 KVANTITATIVNE METODE ZA PODUZETNIKE 6 2 0 2 0
  9 MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO 5 2 0 2 0
  10 UPRAVLJANJE MARKETINGOM 5 2 0 2 0
  12 UPRAVLJANJE NABAVOM 4 2 0 1 0
  24 DIGITALNA PROMOCIJA I BRANDING 4 1 0 2 0
3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  13 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 5 2 0 2 0
  14 STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE 5 2 0 2 0
  15 UPRAVLJANJE PRODAJOM 5 2 0 1 0
  17 FINANCIJSKA TRŽIŠTA - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0
  18 AUTOMATIZACIJA UREDSKOG POSLOVANJA - IZBORNI PREDMET 5 1 1 2 0
  19 UPRAVLJAČKI IS - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0
  20 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA POTPORU ODLUČIVANJU - IZBORNI PREDMET 5 1 1 2 0

Napomena:

Student upisuje tri izborna predmeta.

4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  21 SPECIJALISTIČKA PRAKSA 15 0 0 0 350
  22 DIPLOMSKI RAD 15 0 0 0 0

Želiš više informacija? Pošalji upit.