Skoči na glavni sadržaj

MENADŽMENT U SIGURNOSTI

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user astilin
dr. sc. Anita Stilin,
profesor visoke škole
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Primijeniti funkcije menadžmenta u sigurnosti
  • Koristiti jednostavne menadžerske alate i tehnike upravljanja kreativnošću
  • Prosuđivati aktivnosti kroz primjenu etičkih pristupa i društvenog odgovornog poslovanja
  • Opisati proces planiranja, provedbe i završetka projekta
  • Prepoznati različite kulture sigurnosti na radu
Ishodi učenja
  • Kritički prosuditi menadžerske alate i tehnike u upravljanju poslovima u području sigurnosti 
  • Predložiti način razvoja etičnog i društveno odgovornog ponašanja  
  • Analizirati karakteristike projektnog menadžmenta i interesno-utjecajnih skupina i/ili pojedinaca 
  • Izraditi projektni plan
  • Analizirati značajke i tipove kulture sigurnosti