Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. human. Sanja Grakalić Plenković,
docent
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 6
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 1
Vježbe 2
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osposobiti studente za razumijevanje temeljnih značajki znanosti, znanstvene metode, procesa istraživanja, vrsta istraživanja, izbora metodološkog pristupa, faza istraživačkog rada u informacijskim znanostima, citiranje, znanstvenog stila i načina pisanja
  • Osposobiti studente u primjeni metoda znanstvenih istraživanja u informacijskim znanostima.
Ishodi učenja
  • Klasificirati suvremenu znanost
  • Obrazložiti kako djelotvorno i racionalno upravljati vlastitim znanjima i teorijsko-praktičnim postupcima transformacije
  • Formulirati rezultate istraživanja i na sustavan, jednostavan i konkretan način prezentirati ih ciljanoj skupini
  • Izraditi gantogram aktivnosti izrade stručnog rada 
  • Primjenjivati zakonitosti, pravila i postupke metodologije i tehnologije znanstvenog istraživanja
  • Primijeniti različite znanstvene metode pri izradi stručnog rada.