Skoči na glavni sadržaj

MIKROBIOLOGIJA VINA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user kdamijan
dr. sc. Kristijan Damijanić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 7
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje studenata sa novim saznanjima i važnošću mikroorganizama u vinarstvu.
  • Osnove primijene mikrobiologije vina u proizvodnji vina.
Ishodi učenja
  • Analizirati ulogu mikroorganizama u proizvodnji vina.
  • Razlikovati mikroorganizme uzročnike kvarenja vina.
  • Usporediti nove smjerove u selekciji kvasaca i bakterija.
  • Predložiti selekcionirane kvasce za pojedinu sortu i tipologiju vina.
  • Odabrati bakterije i kvasce za biološko odkiseljavanje i refermentaciju vina.