Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user mroncevic
dr. sc. human. Marina Rončević,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je buduće stručnjake u području sigurnosti na radu obrazovati, odnosno osposobiti za pismenu i usmenu komunikaciju na stranom jeziku, razviti jezične sposobnosti čitanja/razumijevanja stručnih tekstova, slušanja tekstova na stranom jeziku, te uporaba usvojenih jezičnih struktura u kontekstu jezika struke.
Ishodi učenja
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta.
  • Koristiti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Objasniti gramatičke strukture i pravila te ih koristiti u novome kontekstu stručnih sadržaja.
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranom jeziku.