Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user bvukelic
doc. dr. sc. Bernard Vukelić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user bpolonijo@veleri.hr
Bruno Polonijo,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj predmeta je usvajanje znanja o temeljnim konceptima, elementima i funkcionalnostima modernih operacijskih sustava te analizi njihova rada kroz postavljanje njihove konfiguracije.
Ishodi učenja
  • Objasniti ulogu i vrste operacijskih sustava.
  • Prikazati strukturu operacijskog sustava.
  • Analizirati načine upravljanja memorijskim podsustavom.
  • Objasniti odnos programa, procesa i dretve.
  • Usporediti mehanizme raspoređivanja poslova i međusobnog isključivanja.
  • Odabrati vrstu datotečnog podsustava za zadanu domenu.
  • Analizirati rad operacijskog sustava i postaviti njegovu konfiguraciju
  • Primijeniti naredbene ljuske u operacijskim sustavima