Skoči na glavni sadržaj

ORGANIZACIJA I MENADŽMENT

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user astilin
dr. sc. Anita Stilin,
profesor visoke škole
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima iz područja organizacije i menadžmenta
  • Stjecanje kompetencija iz pojedinih funkcija menadžmenta
Ishodi učenja
  • Povezati razine menadžmenta s vještinama i ulogama menadžera
  • Identificirati značajke različitih tipova planova i procesa odlučivanja
  • Utvrditi dimenzije organizacije i način organiziranja poslova 
  • Odabrati primjereni pristup vođenju i tehnike motivacije
  • Predložiti način kontrole poslovnog procesa
  • Istražiti i prezentirati specifične teme iz područja organizacije i menadžmenta